Portefeuille- en assetmanagement

De tool is uitermate geschikt om toekomstplannen te schetsen, te concretiseren en te toetsen aan financiële-, maatschappelijke- en vastgoedkaders. Een ondernemingsplan komt met DESI op een slagvaardige manier tot stand met volledig inzicht in relevante prestatie-indicatoren zoals de Loan-to-Value, rendement, conditiescores, energielabels, enz. Doorrekeningen van scenario’s gaan daarbij snel (<2 minuten) en accuraat. De vertaalslag naar complexen maakt DESI ook. Op complexniveau geeft DeSI een advies over welke complexstrategie het beste past bij uw ondernemings- en portefeuilleplan. 

In de tool is het eenvoudig voor een gebruiker om de aansluiting tussen portefeuilledoelstellingen en complextactieken te volgen en te analyseren. Hiermee is er direct inzicht in de aansluiting van jaarplannen op de portefeuillestrategie. In onderstaande afbeelding zien we de forecast van een aantal cruciale financiele ratio’s per scenario. Gebruiksvriendelijkheid is daarnaast ontzettend belangrijk. Wij denken na over hoe een gebruiker met scenario’s wil omgaan en hoe een gebruiker invoer levert. Parameters aanpassen kan snel en eenvoudig in DESI. In onderstaande afbeelding is te zien hoe een gebruiker van 2020 tot en met 2022 boveninflatoire huurindexatie voor zelfstandige eenheden bevriest op 0%.

Toekomst

Er wordt op dit moment al veel gedaan met data. Echter is dit vooral terugkijkend en beschrijvend. Bij DESI geloven we erin dat voorspellingen steeds krachtiger en nauwkeuriger worden. Wij werken naar een tool toe waarin realisatie en voorspelling van elkaar leren, niet alleen op financieel gebied maar eveneens op maatschappelijk gebied. Keuzes die woningcorporaties maken, zijn dan transparanter, slimmer en toegespitst op maatschappelijk rendement. Applicaties zoals DESI, zullen zo een cruciale rol gaan spelen in de wendbaarheid, slagvaardigheid en uiteindelijke klanttevredenheid bij woningcorporaties.

Positionering van de tool

Er is een groot aanbod van tooling in de markt. Een woningcorporatie heeft vaak meerdere tools in huis die elkaar overlappen en aanvullen. In de afbeelding hieronder vind u een kader met daarin elementaire rollen en concepten te zien. DESI geeft invulling op al deze onderdelen. Dat maakt de business case tevens sterk. Professionals hoeven niet meer “om te denken”  tussen tools. Hiermee wordt tijd vrijgemaakt en daalt de foutgevoeligheid. En er is maar één tool nodig dat implementaties, trainingen en licentiekosten overbodig maakt. Hiermee wordt dus een forse besparing gerealiseerd.  

Kracht van DESI

  • Hoge gebruiksvriendelijkheid
  • Integraal inzicht
  • Snelle rekentijd
  • Slagvaardigheid door unieke en onderbouwde inzichten
  • Geen kostbare implementatietrajecten
nl_NL